Javni poziv za pružaoca usluge – dvodnevni trening

Javni poziv za pružaoca usluge – dvodnevni trening na temu vođenja slučaja

U okviru projekta „Svratište za decu uključenu u život i rad na ulici u Beogradu“, finansiranom od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji kao deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, Centar za integraciju mladih traži kvalifikovanog profesionalca koji može da ponudi efikasan model vođenja slučaja koji će najbolje da odgovori na potrebe usluge, kao i da organizuje i realizuje akreditovanu obuku (2 dana) za ceo tim Svratišta za decu. Pročitajte više

Javni poziv za Nezavisnog posmatrača za ljudska prava

Javni poziv za Nezavisnog posmatrača za ljudska prava

U okviru projekta „Svratište za decu uključenu u život i rad na ulici u Beogradu“, finansiranom od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji kao deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, Centar za integraciju mladih traži kvalifikovanu osobu na poziciji Nezavisnog posmatrača za ljudska prava za usluge koje Centar za integraciju mladih pruža deci uključenoj u život i/ili rad na ulici. Pročitajte više