Otvoreni konkurs za konsultantsku poziciju

Otvoreni konkurs za konsultantsku poziciju u Centru za integraciju mladih, u okviru projekta „Svratište za decu uključenu u život i/ili rad na ulicama Beograda“, podržanog od strane Delegacije Evropske unije i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Konsultant/konsultatkinja će biti angažovan/a u realizaciji jedne od aktivnosti predviđenih projektom – kreiranje i koordinisanje Grupe partnera u zajednici sa ciljem jačanja saradnje između institucija koje se bave pružanjem podrške i zaštitom prava dece koja su uključena u život i/ili rad na ulici. Pročitajte više

„Svratište za decu“ podržano od strane Evropske Unije

logo

Sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je realizacija usluge Svratište za decu od 21.12.2015. godine podržana od strane Evropske Unije kroz program “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući  Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“.

Podrška će trajati do decembra meseca 2017. godine.

Osnovni cilj je dase pruži permanentna podrška deci koja su uključena u život i/ili rad na ulicama Beograda i ostavare uslovi za širenje kapaciteta, a samim tim i povećanje broja korisnika usluge Svratište za decu. Pročitajte više

Otvoreni konkurs za radno mesto

Otvoreni konkurs za radno mesto u Centru za integraciju mladih, u okviru usluge Svratište za decu na poziciji:

psiholog/psihološkinja

Angažovana osoba će biti deo stručnog tima Svratišta za decu. Angažovana osoba obavljaće savetodavne razgovore i pružaće psihološku podršku korisnicima.

Centar za integraciju mladih je udruženje građana koje od 2004. godine razvija i implementira programe namenjene deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici i deci koja su u riziku da to postanu. Pročitajte više